Lektoři

Markéta Mordová

Jóga se stala součástí mého života před 5 lety. Pro házenkářku a velkou sportovkyni pro mě nebyla láskou na první pohled, byla spíše velkou výzvou, kterou jsem se snažila překonat. S postupem času jsem si ale uvědomila, že lekce jógy nejsou o překonávání sebe sama, přijímání výzev, ani násilnému dostávání se do asan. Pochopila jsem. Pochopila jsem lekce jógy a jejich smysl. Pochopila jsem sebe sama. Pochopila jsem své tělo a začala mu naslouchat. A tak jsem se zamilovala. Do jógy, do její filosofie, do asan, do sebe a svého těla, do života.
Na mých lekcích můžete čekat flow, která vám pomůže se zamilovat. Vinyasa jóga vám pomůže v sobě objevit skrytou sílu.
Pojďme se společně zastavit v pohybu, zavřít oči a otevřít srdce. Pojďme být sami sebou a každý za sebe, avšak přeci společně, společně plynout, poznávat sami sebe a užívat si krás, které jóga přináší.


Sandra Laurencová

Sandra přišla na cestu jogy při studiu na FF UK. Z přílišného sezení a kvůli bolestem v zádech hledala uvolnění a protažení v joze. Vyzkoušela bikram jogu, vinyasu, power jogu, ale její srdce získala až Ashtanga joga. Po ukončení studia cestovala za jogou i 4x do Indie-MYSURU (čte se Majsur). Studovala vždy u stejného učitele M.V.Chidanandy a získala i certifikát lektora jogy (také splnila kurz Ministerstva školství lektorka jogy v roce 2017).

Stále dbá na prohlubování své praxe a prohlubuje i znalosti ohledně jógy, co se týče anatomie (pozice v joze, rehabilitační účinky, asistence v pozicích). Využila workshopu Davida Robsona a Jelena Vesic, Ty Landrum, Kino McGregor, Laruga). A i spirituální cestou (vipassana v Javorie centru-meditačním centrum na Slovensku, dále praxe pranayama - S.V.VENKATESHAIAH a meditace jako takové). Na Sandry lekcích můžete čekat, že bude klást důraz na správné technické provedení pozic spolu s prohloubením dechu ujjayi (čte se udžají), což vede k prohloubení praxe fyzické a i mentálnímu odpočinku.


Anastasia Pagliacci

Hey! My name is Anastasia! I am Yoga Alliance certified yoga teacher, aerial and face yoga instructor, sound vibration therapist. I teach Vinyasa, Hatha, face yoga, aerial yoga, Yin, Yoga therapy.

I love nature, traveling, outdoor activities, roller skating, slackline, self-development, interesting people, laughter, mountains and ocean! I am learning to live in balance with me, beings around me and the nature.

Why did I choose the path of teaching yoga? Because I know that yoga changes, it does not make you happy, but leads you as a lighthouse on a journey deep into yourself, where under the sands of imposed values, under the noise of other people's voices, are all the answers. And the more people start looking inside, the better this world will be! "There are no good or bad in the world, there are happy and unhappy people."


Iga Kurkowska

Some years ago, living in a foreign country, not knowing many people, being new to the culture, language (and all that, you know what I am talking about if you've ever lived abroad 😉 ) - life was giving me troubles. That was the point when I understood that how I feel and what I do comes from me, from inside of me and I am the only living thing on the planet Earth that can manage it, direct the thoughts, feelings the way that would work better for me. This is when I went into yoga very deeply and never left it, or yoga never left me.

Being on the mat is part of yoga - asanas which I truly love (not all of them though 😉 ), the mind and the spirit - peace, stillness, self-love, and love to other people and animals around, acceptance, respect, understanding of myself, lightness in the heart, joy; these are concepts that I value. Our body is part of the whole and that is why I teach yoga as asana practice. In lessons with me, you will surely meditate, work with the breath, and learn how to stay still and light in Savasana at the end of the practice.

I took part in a 200-hour Vinyasa Yoga Teacher Training in PYC, Prague. I keep on learning about yoga from other teachers, books, and my inner voice.

Come along, let's practice together and see where it brings you!

Iryna Novytska

Iryna grew up in Ukraine where she danced as a kid and as a teenager, which adds to her fluid style of movement. She then lived in Paris for 6 years, where she practiced yoga and worked as an analyst. Throughout that time, she realized that yoga changed her life for the better, and she needed to share it with other people, as it improved their physical and mental health. She decided to become a Yoga Teacher, followed well-known US teachers such as Patrick Beach and Carling Harps and went through a 200h YTT with them. They invented a branch of Vinyasa Yoga called Awakening Yoga. She liked this style because it is dynamic, creative and focuses on the specific needs of a particular body. We are all unique, so Yoga is there for each of us! Look forward to practicing together


Johanka Lukešová

Jóga pro mě zpočátku znamenala jen fyzické cvičení a relaxaci. Skrze toto nastavení mne však postupně přivedla k hlubšímu pochopení této duchovní praxe.
Když jsem tak svou vlastní individuální cestou začala hlouběji poznávat své tělo, svou mysl i svého vnitřního ducha, jóga se pro mne stala darem, za který jsem ze srdce vděčná. Je to tato má osobní zkušenost, která mne inspirovala jógu učit s nadějí, že bych mohla snad i pomoci ostatním nasvítit tuto cestu, která není o akceptování mých poznání, ale která vede k transformaci sebe samého a k objevování vlastní pravdy.
Mám trenérský kurz Yoga Alliance RYT-200 pro jógu multistyle a meditace (z Indie) a jógu a meditace jsem studovala pod vedením zkušených učitelů v Indii, Francii a ČR. Aktuálně studuju psychoterapii a pomáhám asistovat u procesů Avalon breathwork.


Marina Petrovna

Marina took ownership of Yoga&Rest in 2020. With 10+ years of yoga practice as a student, Marina learned from teachers around the world, while living in Singapore, New Zealand, the USA, and more.

In California, after finding a supportive community in 2016, she chose to embrace that positive environment and took the 200-hour Yoga Teacher Training at CorePower Yoga in San Diego. Wanting even more, she continued the 300-hr YTT. As an active person, Marina simultaneously trained in kickboxing and boxing. When she moved to Ireland, she expanded her fight sport repertoire into Jiu Jitsu and Mixed Martial Arts.  

After moving to Prague, Marina continued boxing by competing in Europe and balancing that with the magic of yoga. Her goal at the studio is to bring people together in a happy environment, to facilitate personal physical and emotional growth, and to provide an oasis for yoga and boxing students alike.


Nicole Gladys

I discovered the benefits of Yoga during the Pandemic when I was not able to play football. The physical benefits were evident quite quickly: improved flexibility, less back pain, better posture, increased muscle tone and more strength. Besides these improvements, I started to love yoga because I felt more and more connected to my true core, to my heart and intuition. Practicing Yoga means to me that I create space for self care and I check- in with my body, my breath and mind.


In my classes, I include a small meditation and intention setting that guides us through the whole session. The second element is breathwork as it reduces stress and anxiety and boosts the immune system. My Yoga flows are quite dynamic, connected to the breath, activating and stretching every body part.

Laura Martinez

Lukáš Klesal

Praktikuji čchi kung (Qi gong) - styl Dao Yin Yang Sheng Gong (DYYSG) více než 9 let a chtěl bych toto krásné cvičení zpřístupnit dalším lidem. Rád bych pomáhal začínajícím cvičencům objevovat efektivnost a sílu tohoto cvičení. Cvičení je pomalé a plynulé. Jeho cílem je rozproudit energii v těle k obnově a posílení zdraví.

Na mých lekcích budeme praktikovat hlavně cvičení základního stupňe stylu DYYSG - sestavu cviků "8 kusů brokátu". Sám si uvědomuji mnohá úskalí výuky čchi kungu. Z vlastní zkušenosti vím, že je velice náročné na hodinách kurzů postřehnout všechny klíčové momenty jednotlivých cviků. Proto budeme stále vše průbežně opakovat a cvičením prohlubovat :)

I have been practicing qi gong - Dao Yin Yang Sheng Gong (DYYSG) style for more than 9 years and I would like to make this beautiful exercise available to other people, too. I would like to help beginners discover the effectiveness and power of this exercise. The exercise is slow and flowing. Its aim is to stimulate energy in the body to restore and strengthen health.

In my lessons, we will mainly practice exercises of the basic level of the DYYSG style - a set of exercises "8 pieces of brocade". I myself am aware of the many pitfalls of teaching Qi gong. I know from my own experience that it is very difficult to notice all the key moments of individual exercises during the course hours. That's why we will constantly repeat everything and deepen it with practice :)